Guillermo Mattioli

Sempre m’ha interessat el fet aparentment trivial que hi hagués diverses maneres de fer el mateix. Jo vaig començar a estudiar filosofia. Vaig ensopegar, literalment, amb Freud i vaig canviar de carrera. Potser aquest origen contingui la clau del meu interès per la perspectiva múltiple, encara que ja molt abans d’anar a la universitat m’entusiasmava la possibilitat de combinar diverses maneres de fer el que fos … aviat vaig descobrir però que aprendre-les totes era molt difícil i en el límit impossible, algunes m’atreien més que altres, el cor reivindica les seves preferències.