Adolescencia (12 a 18anys)

Serveis:
Entrevistes d’assessorament i d’orientació psicològica amb mares i pares.
Intervencions de valoració psicodiagnòstica.
Tractament psicoterapeutic psicoanalític.

Experiència professional:
Membre fundador del Saps, Servei d’Assistència Psicològica del Clot (1986 al 1990).
Centre Joan Obiols de Badalona, prestacions i col·laboracions fent diagnòstics i tractaments psicoterapeutics. (1985 al 1987)
Consulta privada a Barcelona (1990 al 1995).
Centre de Reeducació David de Sitges, membre fundador, des del 1994,
C.E. Els Til·lers, Tractaments psicoterapeutics d’objectius i duració limitada amb adolescents interns, per al Departament de Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya (sept. 2000-gener 2001)
Col·laborador de Logos Clínica Psicoanalítica des del 2003.

Descripció
L’adolescència és un període caracteritzat per els canvis i les transformacions, que abasten totes les àrees de la vida del jove i que necessàriament introdueix alteracions en la dinàmica familiar. (per saber més)

Les entrevistes amb els pares busquen constituir un espai al que traslladar les inquietuds i els dubtes que els hi provoca el vincle amb l’adolescent i les manifestacions d’aquest. Els canvis que fa l’adolescent com a part del seu creixement i de la recerca de la seva identitat poden resultar desconcertants i alarmants per als pares, i generar incomprensió.
Ser pares d’adolescent implica una transformació i una novetat respecte a la infància. L’adolescent reclama funcionar amb més autonomia i que es tingui en compte la seva opinió i les seves decisions.

Els vincles i la convivència requereixen una adaptació a les noves circumstancies, i han de donar cabuda algunes de les eleccions i decisions del jove.