Primera infància (0 a 3 anys)

Serveis:
Entrevistes d’orientació i assessorament psicològic amb la mare i el pare.
Intervencions de valoració diagnostica amb mare, pare i l’infant.
Intervenció psicològica amb l’infant.

Experiència professional
- Psicoanalista a la Casa Oberta de VNG (espai per a infants de 0 a 3 anys i per als seus pares) (1995-2002).

- Supervisor extern de L’Espai Petit d’Igualada (0 a 3 anys), per la Diputació de Barcelona (Sept. 2004- Des. 2006).

- Supervisor extern del Centre d’Acollides i Urgències per a la Infància
Josep Pallanch (CAUI) de Barcelona, INTRESS, (abril 2002-maig 2005).

Descripció

Encara que es tendeix a idealitzar aquests moments, hi ha moltes circumstancies que poden donar lloc a disfuncions i afectacions en el desenvolupament de l’infant. (per saber mes)

Les intervencions en aquest moment primerenc de la vida de l’infant estan molt centrades en el treball amb els pares. Si bé poden aparèixer manifestacions somàtiques i psíquiques en l’infant, són la paraula de la mare i la del pare les que permeten saber de la problemàtica i intervenir sobre ella. També perquè la implicació dels pares és molt gran, tant per la incidència que tenen sobre l’infant com per l’afectació que senten per el que ell manifesta.
Aquest primer temps és el de desplegar la funció materna i paterna, i és el temps de posar els fonaments del vincle amb l’infant. Encara que es tendeix a idealitzar aquests moments, hi ha moltes circumstancies que poden donar lloc a disfuncions i afectacions en el desenvolupament de l’infant. La problemàtica dels propis pares pot ser també la causa de la demanda.