Rosario Ros Gotor

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona any 1980 i col · legiada n º 3330 Col · legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, realitzar cursos teòrics i pràctics en el Departament de Psicologia de la Universitat de Bilbao, sobre Psicoteràpia, Psiquiatria dinàmica i Psicoteràpia de família en 1977 – 1980 i psicoanàlisi individual 1978/1983 i 1985/1987. Va supervisar la clínica amb diferents psicoanalistes de 1983 a 1999 i va participar en psicoteràpia grupal dirigida per Pacho O’Donell 1978. Compta amb formació completa d’EMDR.