Sobre LOGOS

Vam fundar Logos Clínica Psicoanalítica el 14 de Febrer de 1990, dia de Sant Valentí.

El nostre objectiu era i continua sent el d’atendre tota aquella problemàtica que ni la farmacologia ni la força de voluntat solen resoldre, ens dediquem a escoltar el patiment de les persones atrapades en situacions de malestar i insatisfaccions que interfereixen en la seva vida quotidiana.

La nostra formació comuna partia de la psicoanàlisi, però amb el temps hem anat ampliant les nostres perspectives per incloure també altres mètodes de la psicologia clínica, com les teràpies sistèmiques, la programació neurolingüística o l’EMDR.

I per descomptat mantenim la porta oberta a l’administració de psicofàrmacs quan ho considerem necessari, o la medicina natural.

El malestar psíquic es presenta sota diverses manifestacions, des dels clàssics símptomes ansiosos i depressius que expressen conflictes emocionals fins a les crisis vitals, els conflictes de parella o les dificultats professionals. D’altra banda un nombre important de les consultes de medicina general s’acompanyen de símptomes corresponents a l’esfera de la salut mental. Hi ha una varietat de trastorns amb compromís orgànic que només poden ser atesos si s’atenen aquells elements que remeten a la vida i les expressions afectives de la persona. Aquests pacients, no sempre ben valorats i entesos, solen rebre la denominació de psicosomàtics o funcionals i la seva queixa sol expressar d’una manera polimorf i en ocasions fins i tot sorprenent per al facultatiu que intenta un abordatge estrictament mèdic.

En resum: entenem el símptoma com una manifestació desplaçada, sovint en el cos, d’un conflicte psíquic que necessita una cura tècnica específica per ser resolt

Quedem per tant a la seva disposició, esperant l’ocasió de que si ho desitja puguem realitzar un treball en comú.

Beatriz Salzberg
Psicoanalista
Walter Lupo
Psicólogo Clínico
Guillermo Mattioli
Doctor en Psicología.
Javier Solé Fernández
Psiquiatra-Psicoanalista